Wakacyjne dyżury przedszkoli w gminie Psary w roku szkolnym 2021/2022

Jak co roku w gminie Psary organizowane będą wakacyjne dyżury dla przedszkolaków. Podczas tegorocznych wakacji pracować będą jednocześnie dwie placówki według następującego harmonogramu:

LIPIEC 2022 r.:
• Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu, ul. Pocztowa 39, tel.: 32 267 22 04, email: [email protected]
• Przedszkole Publiczne w Psarach, ul. Malinowicka 16, tel.: 661 59 92 22, email: [email protected]

SIERPIEŃ 2022 r.:
• Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka w Strzyżowicach, ul. 1 Maja 17, tel.: 32 360 43 71, email: [email protected]
• Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Sarnowie, ul. Szkolna 5a, tel.: 32 267 22 70, email: [email protected]

Informujemy, że na dyżur wakacyjny można zapisać tylko te dzieci, które w roku szkolnym poprzedzającym dyżur uczęszczały do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w gminie Psary. Przyjmowane będą przede wszystkim te przedszkolaki, których rodzice są osobami pracującymi.
W czasie dyżuru w danej placówce grupa będzie utworzona, jeśli zostanie do niej zgłoszonych co najmniej 10 dzieci. Z uwagi na obowiązujące przepisy oświatowe i bezpieczeństwo liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25. Zapisy na dyżur trwać będą od 15 maja do 10 czerwca. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc ważną rolę pełniła będzie kolejność zgłoszeń. O przyjęciu dziecka na dyżur decyduje dyrektor placówki, który najpóźniej do 15 czerwca opublikuje listę dzieci przyjętych wraz z listą rezerwową.
Zainteresowani rodzice muszą złożyć w sekretariacie placówki kartę zgłoszenia, oświadczenie o nie korzystaniu z urlopu w okresie dyżuru, na który chce się zapisać dziecko oraz wnieść „z góry” opłatę za korzystanie z usług przedszkolnych na konto wskazane w zawieranej umowie. Wszelkie niezbędne formularze udostępniamy w linku poniżej.
Oczywiście w losowych przypadkach można zrezygnować z dyżuru. Wówczas należy zgłosić ten fakt pisemnie (np. emailem) przed rozpoczęciem dyżuru – w przeciwnym razie nie będą zwracane poniesione koszty. Wyjątkiem jest choroba dziecka poświadczona zaświadczeniem lekarskim.
Proszę także pamiętać, że okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej od 01 września danego roku.

Zasady organizacji dyżurów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych: