• 1 Maja 17, 42-575 Strzyżowice
  • sekretariat@przedszkolestrzyzowice.pl
  • 32 360 43 71

Zapisy

Aby zapisać swoje dziecko do naszego przedszkola, nie zapomnij zapoznać się z naszym regulaminem.

Zapisanie dziecka do przedszkola jest u nas dostępne za pośrednictwem:

Ręcznie wypełnionego wniosku

Pobierz oraz następnie wydrukuj komplet dokumentów.

Nowa forma składania wniosków o przyjęcie do przedszkola

Informujemy, iż wnioski o przyjęcie do przedszkola można przesłać również pocztą elektroniczną w postaci skanów na adres: sekretariat@spstrzyzowice.pl

Prosimy pamiętać, że na wnioskach wymagane są podpisy rodziców/ opiekunów prawnych.