• 1 Maja 17, 42-575 Strzyżowice
  • sekretariat@przedszkolestrzyzowice.pl
  • 32 360 43 71

Zapisy

Aby zapisać swoje dziecko do naszego przedszkola, nie zapomnij zapoznać się z naszym regulaminem.

Zapisanie dziecka do przedszkola jest u nas dostępne za pośrednictwem:

Ręcznie wypełnionego wniosku

Pobierz oraz następnie wydrukuj komplet dokumentów.

Nowa forma składania wniosków o przyjęcie do przedszkola

Informujemy, iż wnioski o przyjęcie do przedszkola można przesłać również pocztą elektroniczną w postaci skanów na adres: sekretariat@spstrzyzowice.pl .

Ważne informacje!

Po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przedszkole dysponuje 14 wolnymi miejscami.

Postępowanie uzupełniające

W przypadku, kiedy rodzic podtrzymuje chęć przyjęcia dziecka do naszego przedszkola, prosimy o pobranie, wypełnienie dokumentu- Wola przyjęcia do przedszkola oraz przesłanie w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy sekretariat@spstrzyzowice.pl w terminie 14- 20.05.2020. Zalecamy telefoniczne potwierdzenie wysłania dokumentu. Brak Woli przyjęcia do przedszkola, będzie jednoznaczny z Państwa rezygnacją i będzie skutkować nieprzyjęciem dziecka do naszej placówki