• 1 Maja 17, 42-575 Strzyżowice
  • sekretariat@przedszkolestrzyzowice.pl
  • 32 360 43 71

Opłaty

Na początku każdego miesiąca intendent przygotowuje zestawienie należności za przedszkole wraz ze wszystkimi danymi potrzebnymi do realizacji przelewów.


Opłata za Żywienie

04 8438 0001 0022 3543 2000 0060

Odbiorca: ZSP Nr 1 Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka w Strzyżowicach

Tytułem: Opłata za Żywienie, imię i nazwisko dziecka, miesiąc/rok

Przykład: Opłata za Żywienie, Anna Kowalska, 03/2021

Powyższy kod QR możesz zeskanować aplikacją mobilną Twojego banku

Termin płatności: do 10 dnia każdego miesiąca za następny „z góry”.

Koszt posiłków został skalkulowany następująco:

Typ opłatyKwota
śniadanie i obiad 4,80 zł
obiad 3,00 zł
obiad i podwieczorek 4,20 zł
śniadanie, obiad i podwieczorek 6,00 zł

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata podlega zwrotowi. Zwrot następuje poprzez obniżenie należności za następny miesiąc.


Opłata za godziny świadczone poza podstawą programową

Rodzice i opiekunowie (za wyjątkiem dzieci 6- letnich) wnoszą opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin przysługującej wszystkim dzieciom opieki bezpłatnej.

Nr konta: 80 8438 0001 0022 3543 2000 0050

Odbiorca: ZSP Nr 1 Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka w Strzyżowicach

Tytułem: Opłata za godziny poza podstawą programową, (imię i nazwisko dziecka, za (miesiąc*) *płatność za miesiąc ubiegły, np. w grudniu płacimy za listopad).

Powyższy kod QR możesz zeskanować aplikacją mobilną Twojego banku

Termin płatności: do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata (przykład: w październiku płacimy za wrzesień)

Przykład: Dziecko w dowolnym dniu rozpoczyna o godzinie 7:10 (liczymy 1 zł) i kończy o godzinie 13:25 (liczymy 1zł). Dzienna kwota opłaty za pobyt tegoż dnia wynosi 2 zł. Naliczanie miesięczne skutkuje obciążeniem kwotowym w miesiącu następnym.


Dobrowolne wpłaty na Fundusz Rady Rodziców

Rodzice/opiekunowie mogą zadeklarować wsparcie dla przedszkola w postaci dobrowolnych wpłat na Fundusz Rady Rodziców. O wykorzystaniu Funduszu Rady Rodziców decyduje Rada Rodziców na podstawie wniosków i propozycji Rodziców, wychowawców i wicedyrektora.

69 1240 4908 1111 0010 9502 3299

Odbiorca: Rada Rodziców ZSP Nr 1 Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyżowicach

Tytułem: Fundusz Rady Rodziców, imię i nazwisko dziecka, rok szkolny, nazwa grupy przedszkolnej

Przykład: Fundusz Rady Rodziców, Anna Kowalska, 2020-2021, Sówki


Opłata za ubezpieczenie

Rodzice/opiekunowie mogą ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to ubezpieczenie dobrowolne.

Typ OpłatyPodmiot UbezpieczającyKwota
Opłata za ubezpieczenieErgo Hestia44,00 zł

Wpłaty należy dokonywać jednorazowo we wrześniu u intendenta.

W tym roku szkolnym przedszkole zawarło umowę na ubezpieczenie zbiorowe w firmie Hestia.

Na prośbę rodzica będzie dostępna do wglądu szczegółowa oferta.

Karty pracy

W roku szkolnym 2020/ 2021 nasze Przedszkolaki pracują na  kartach pracy z cyklu „Planeta dzieci” zaproponowanych przez wydawnictwo WSiP. 

https://www.wsip.pl/planeta-dzieci-informacje-o-cyklu/

Książki do nauki j. angielskiego – wydawnictwo Pearson

https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/katalog/dla-szkol/przedszkola-i-zerowki/

Katecheza- książki nie są przewidziane