O nas

Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno.

Helen Parkhurst

ZSP Nr 1 Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka w Strzyżowicach pełni funkcje dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze. Każdemu dziecku tworzy szansę na miarę jego możliwości, wspomaga wszechstronny rozwój wychowanków odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Przedszkole prowadzi wiele ciekawych projektów i przedsięwzięć. Współpracujemy z wieloma instytucjami i środowiskiem lokalnym.

Pedagogika Planu Daltońskiego

W naszym przedszkolu pracujemy zgodnie z zasadami pedagogiki planu daltońskiego, której filarami są wolność, samodzielność, współpraca i refleksja.

Wierzymy głęboko, że dziecko potrafi odnaleźć odpowiedzi na wiele pytań bez ingerencji nauczyciela. Zdobywając tę wiedzę samodzielnie przechodzi przez proces o wiele głębszy, niż gdyby wiedza ta została mu przekazana w sposób tradycyjny czyli całkowicie bierny i transmisyjny.

Wolność w podejmowaniu decyzji i samodzielność dane dziecku uczą je odpowiedzialności i dają poczucie sprawczości.

O nas

Stosujemy aktywizujące metody pracy, ciekawe formy, różnorodne środki dydaktyczne, aby rozbudzić i rozwijać naturalny potencjał i zainteresowania indywidualne dzieci, wspierać wszechstronny rozwój naszych Podopiecznych.

Bazujemy na rozwijaniu motywacji wewnętrznej naszych Wychowanków.

Poszerzamy treści programu wychowania przedszkolnego o treści programów własnych i innowacji pedagogicznych.

Realizujemy wartościowe projekty edukacyjne.

Realizujemy ogólnopolskie programy edukacyjne.

Uczestniczymy w ogólnopolskiej kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Prowadzimy Przedszkolny Kącik Wymiany Książek.

Prowadzimy działalność wolotaryjną. Organizujemy lub uczestniczymy w akcjach charytatywnych na rzecz ludzi i zwierząt.

Organizujemy spotkania z osobami wykonującymi ciekawe zawody.

Jesteśmy organizatorami wielu imprez przedszkolnych i uroczystości.

Organizujemy artystyczne konkursy i przeglądy dla dzieci i ich rodziców/ opiekunów.

Współpracujemy z instytucjami, wspomagającymi naszą pracę.

Dbamy o potrzeby i zainteresowania indywidualne dzieci zapewniając im możliwość korzystania z zajęć rozwijających uzdolnienia.

Otrzymaliśmy Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie.

Przedszkole promujące zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia.