Dlaczego dzieciom warto czytać?

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem; miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru; w martwotę domu wprowadza życie, a życiu nadaje sens”                                                                                                           K.Makuszyński     Książka uczy, bawi, wychowuje lecz… […]

Czytaj dalej…