Nasz zespół

Nasza kadra to osoby:

 • wysoce wyspecjalizowane – systematycznie podnoszące kwalifikacje zawodowe
 • zapewniające wysoki poziom pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej
 • wdrażające innowacje pedagogiczne, programy własne
 • zaspakajające potrzeby dzieci związane z wiekiem, zróżnicowanym rozwojem i różnorodnymi zainteresowaniami
 • umiejętnie obserwujące zachowania wychowanków oraz diagnozujące kompetencje dzieci celem doboru efektywnych metod pedagogicznego oddziaływania
 • podmiotowo traktujące dziecko, 
 • opierające swoją pracę na poszanowaniu godności i praw dziecka
 • praktycznie wykorzystujące wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania, projektowania osiągnięć
 • posiadające walory moralne i estetyczne, wykonując pracę sumiennie, starannie i twórczo przestrzegające regulaminu pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa.
 • aktywne, zdobywające kolejne stopnie awansu zawodowego
 • ustawicznie podnoszące jakość kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Dyrektor

mgr Dorota Pronobis-Kościńska

Wicedyrektor

mgr Aleksandra Janicka

Pracownicy Pedagogiczni

mgr Anna Hofler
mgr Barbara Sowińska
mgr Ewelina Herman
mgr Ewelina Kotuła
mgr Kornelia Ducka
mgr Magdalena Jeziorowska
mgr Patrycja Bentkowska-Hetmańczyk
mgr Sylwia Madej
mgr Sandra Nowak
mgr Tetiana Bronikowska

Pracownicy Administracji i Obsługi

 • intendent
 • trzy pomoce nauczyciela (3-4 latki)
 • trzy woźne oddziałowe (5-6- latki)
 • kucharka
 • dwie pomoce kuchenne
 • konserwator