• 1 Maja 17, 42-575 Strzyżowice
 • sekretariat@przedszkolestrzyzowice.pl
 • 32 360 43 71

Nasz zespół

Nasza kadra to osoby:

 • wysoce wyspecjalizowane – systematycznie podnoszące kwalifikacje zawodowe
 • zapewniające wysoki poziom pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej
 • wdrażające innowacje pedagogiczne, programy własne
 • zaspakajające potrzeby dzieci związane z wiekiem, zróżnicowanym rozwojem i różnorodnymi zainteresowaniami
 • umiejętnie obserwujące zachowania wychowanków oraz diagnozujące kompetencje dzieci celem doboru efektywnych metod pedagogicznego oddziaływania
 • podmiotowo traktujące dziecko, 
 • opierające swoją pracę na poszanowaniu godności i praw dziecka
 • praktycznie wykorzystujące wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania, projektowania osiągnięć
 • posiadające walory moralne i estetyczne, wykonując pracę sumiennie, starannie i twórczo przestrzegające regulaminu pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa.
 • aktywne, zdobywające kolejne stopnie awansu zawodowego
 • ustawicznie podnoszące jakość kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Dyrektor

mgr Dorota Pronobis-Kościńska
mgr Dorota Pronobis-Kościńska

Wicedyrektor

mgr Aleksandra Janicka
mgr Aleksandra Janicka

Pracownicy Pedagogiczni

mgr Anna Hofler
mgr Anna Hofler
mgr Barbara Sowińska
mgr Barbara Sowińska
mgr Ewelina Herman
mgr Ewelina Herman
mgr Ewelina Kotuła
mgr Kornelia Ducka
mgr Kornelia Ducka
mgr Madgalena Jeziorowska
mgr Patrycja Bentkowska-Hetmańczyk
mgr Patrycja Bentkowska-Hetmańczyk
mgr Sylwia Madej
mgr Sylwia Madej
mgr Sandra Nowak
mgr Sandra Nowak
mgr Tetiana Bronikowska
mgr Tetiana Bronikowska

Pracownicy Administracji i Obsługi

 • intendent
 • trzy pomoce nauczyciela (3-4 latki)
 • trzy woźne oddziałowe (5-6- latki)
 • kucharka
 • dwie pomoce kuchenne
 • konserwator