Nasz zespół

Angażujemy się w to co robimy.

Mamy świadomość tej odpowiedzialności.

Nasz zespół to osoby:

 • które kochają dzieci,
 • które są przekonane, że w przedszkolu buduje się przyszłość świata,
 • które chcą robić w życiu to, co robią teraz,
 • dla których człowiek jest zawsze najważniejszą wartością,
 • podmiotowo traktujące dziecko, 
 • opierające swoją pracę na poszanowaniu godności i praw człowieka,
 • które wspólnie z dziećmi odkrywają pasje motywujące do samorozwoju, zaspakajające potrzeby wychowanków związane z wiekiem, zróżnicowanym rozwojem i różnorodnymi zainteresowaniami,
 • umiejętnie obserwujące zachowania wychowanków oraz diagnozujące kompetencje dzieci celem doboru efektywnych metod
 • regularnie podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe, biorące udział m.in. w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach,
 • dbające o wysoki poziom pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej,
 • wciąż poszukujące nowych narzędzi, które pomagają nam robić lepiej to co robimy
 • wdrażające innowacje pedagogiczne, programy własne,
 • opierające się na pedagogice planu daltońskiego,
 • praktycznie wykorzystujące wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania, projektowania osiągnięć,
 • posiadające walory moralne i estetyczne, wykonując pracę sumiennie, starannie i twórczo,
 • przestrzegające regulaminu pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa,
 • aktywne, zdobywające kolejne stopnie awansu zawodowego.

Dyrektor

mgr Dorota Pronobis-Kościńska

Wicedyrektor

mgr Aleksandra Janicka

Pracownicy Pedagogiczni

mgr Anna Hofler
mgr Barbara Sowińska
mgr Ewelina Herman
mgr Ewelina Kotuła
mgr Kornelia Ducka
mgr Magdalena Jeziorowska
mgr Patrycja Bentkowska-Hetmańczyk
mgr Sylwia Madej
mgr Sandra Nowak
mgr Tetiana Bronikowska

Pracownicy Administracji i Obsługi

 • pomoc nauczyciela- w grupach 3-4 latków
 • woźna oddziałowa – w grupach 5-6- latków
 • kucharz, pomoce kuchenne oraz intendent
 • konserwator