Nasz zespół

Angażujemy się w to co robimy.

Mamy świadomość tej odpowiedzialności.

Nasz zespół to osoby:

 • które kochają dzieci,
 • które są przekonane, że w przedszkolu buduje się przyszłość świata,
 • które chcą robić w życiu to, co robią teraz,
 • dla których człowiek jest zawsze najważniejszą wartością,
 • podmiotowo traktujące dziecko, 
 • opierające swoją pracę na poszanowaniu godności i praw człowieka,
 • które wspólnie z dziećmi odkrywają pasje motywujące do samorozwoju, zaspakajające potrzeby wychowanków związane z wiekiem, zróżnicowanym rozwojem i różnorodnymi zainteresowaniami,
 • umiejętnie obserwujące zachowania wychowanków oraz diagnozujące kompetencje dzieci celem doboru efektywnych metod
 • regularnie podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe, biorące udział m.in. w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach,
 • dbające o wysoki poziom pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej,
 • wciąż poszukujące nowych narzędzi, które pomagają nam robić lepiej to co robimy
 • wdrażające innowacje pedagogiczne, programy własne,
 • opierające się na pedagogice planu daltońskiego,
 • praktycznie wykorzystujące wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania, projektowania osiągnięć,
 • posiadające walory moralne i estetyczne, wykonując pracę sumiennie, starannie i twórczo,
 • przestrzegające regulaminu pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa,
 • aktywne, zdobywające kolejne stopnie awansu zawodowego.

Dyrektor

Avatar photo
mgr Dorota Pronobis-Kościńska

Wicedyrektor

Avatar photo
mgr Aleksandra Janicka

Pracownicy Pedagogiczni

Avatar photo
mgr Anna Hofler
Avatar photo
mgr Agnieszka Łata
Avatar photo
mgr Anna Zaporowska
Avatar photo
mgr Barbara Sowińska
Avatar photo
mgr Ewelina H
Avatar photo
mgr Ewelina Kotuła
Avatar photo
mgr Kornelia Ducka
Avatar photo
mgr Magdalena Jeziorowska
Avatar photo
mgr Monika Jurczyńska
Avatar photo
mgr Patrycja Bentkowska-Hetmańczyk
Avatar photo
mgr Sylwia Madej

Pracownicy Administracji i Obsługi

 • pomoce nauczyciela- w grupach 3-4 latków
 • woźne oddziałowe – w grupach 5-6- latków
 • kucharz, pomoce kuchenne oraz intendent
 • konserwator