Rozkład dnia

Przedszkole przyjmuje dzieci od poniedziałku do piątku, od godziny 6:30 i zapewnia opiekę do godziny 16.45 , oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

W okresie wakacyjnym jest przewidziana przerwa techniczna przeznaczona m.in. na remonty i przygotowanie sal do kolejnego roku szkolnego.

Przedszkolny dzień rozpoczyna się o godzinie 6:30, kiedy pierwsze dzieci witane są przez nauczycielki. Wszystkie następujące później aktywności przebiegają zgodnie ze starannie zaplanowanym rozkładem zajęć. 

Stały rytm dnia w przedszkolu nie tylko pozwala dzieciom dostrzegać i uczyć się regularności, ale i w dużym stopniu zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa.

Ramowy plan dnia przewiduje:

I. RANEK 6:30 – 9:00

 • ćwiczenia logopedyczne tzw.gimnastyka buzi i języka ,oddechowe, fonacyjne, słownikowe
 • praca indywidualna o charakterze rozwijająco – wspierającym
 • zabawy dowolne lub tematyczne w kącikach zabaw i zainteresowań
 • zabawy integracyjne
 • zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne
 • działalność edukacyjna oparta na podstawie programowej
 • zajęcia dodatkowe
 • innowacje pedagogiczne i programy własne
 • ćwiczenia poranne, zabawy orientacyjno-porządkowe,
 • zabiegi sanitarno-higieniczne, przygotowanie do śniadania, śniadanie, pełnienie dyżurów, zabiegi sanitarno-higieniczne
 • przygotowanie do zajęć

II. BLOK ZAJĘCIOWY 9:00 – 13:00

 • zintegrowana działalność edukacyjna realizowana w oparciu o podstawę programową,
 • innowacje pedagogiczne lub programy własne
 • zabawy muzyczno- ruchowe, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne, pobyt na powietrzu (spacery, wycieczki, zabawy dowolne, zabawy i gry sportowe, zabawy ruchowe o charakterze usprawniającym z wykorzystaniem urządzeń zabawowych lub przyborów gimnastycznych, prace gospodarczo-użyteczne, prace hodowlane, obserwacje przyrodnicze)
 • zabawy dowolne lub tematyczne podejmowane z inicjatywy dzieci
 • praca indywidualna o charakterze rozwijająco-wspierającym
 • przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, obiad
 • słuchanie literatury dziecięcej, słuchanie muzyki relaksacyjnej
 • zajęcia i zabawy edukacyjne
 • zabawy dowolne w kącikach zabaw lub zainteresowań podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy konstrukcyjne, zabawy integracyjne
 • pobyt na placu zabaw (zabawy dowolne, zabawy ruchowe o charakterze usprawniającym z wykorzystaniem urządzeń zabawowych lub przyborów gimnastycznych)

III. ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE 13:00 – 16:45

 • czynności porządkowo-higieniczne, podwieczorek
 • zabawy dowolne w kącikach zabaw lub zainteresowań podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy ruchowe, zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy integracyjne
 • zintegrowana działalność edukacyjna realizowana w oparciu o podstawę programową, innowacje pedagogiczne lub programy własne,
 • zajęcia dodatkowe
 • pobyt na powietrzu (zabawy dowolne, zabawy ruchowe z wykorzystaniem urządzeń zabawowych lub przyborów gimnastycznych)
 • praca indywidualna o charakterze rozwijająco-wspierającym.