• 1 Maja 17, 42-575 Strzyżowice
 • sekretariat@przedszkolestrzyzowice.pl
 • 32 360 43 71

Rozkład dnia

Nasze przedszkole pracuje w godzinach od 7:00 do 17:00.

Ramowy plan dnia przewiduje:

I. RANEK 7:00 – 9:00

 • ćwiczenia logopedyczne tzw.gimnastyka buzi i języka ,oddechowe, fonacyjne, słownikowe
 • praca indywidualna o charakterze rozwijająco – wspierającym
 • zabawy dowolne lub tematyczne w kącikach zabaw i zainteresowań
 • zabawy integracyjne
 • zabawy muzyczno-ruchowe ,zabawy ruchowe ,zabawy konstrukcyjne
 • działalność edukacyjna oparta na podstawie programowej
 • zajęcia dodatkowe
 • innowacje pedagogiczne i programy własne
 • ćwiczenia poranne, zabawy orientacyjno-porządkowe,
 • zabiegi sanitarno-higieniczne, przygotowanie do śniadania, śniadanie, pełnienie dyżurów, zabiegi sanitarno-higieniczne
 • przygotowanie do zajęć

II. BLOK ZAJĘCIOWY 9:00 – 13:00

 • zintegrowana działalność edukacyjna realizowana w oparciu o podstawę programową,
 • innowacje pedagogiczne lub programy własne
 • zabawy muzyczno- ruchowe, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne, pobyt na powietrzu (spacery, wycieczki, zabawy dowolne ,zabawy i gry sportowe, zabawy ruchowe o charakterze usprawniającym z wykorzystaniem urządzeń zabawowych lub przyborów gimnastycznych, prace gospodarczo-użyteczne, prace hodowlane, obserwacje przyrodnicze)
 • zabawy dowolne lub tematyczne podejmowane z inicjatywy dzieci
 • praca indywidualna o charakterze rozwijająco-wspierającym
 • przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, obiad
 • słuchanie literatury dziecięcej, słuchanie muzyki relaksacyjnej
 • zajęcia i zabawy edukacyjne
 • zabawy dowolne w kącikach zabaw lub zainteresowań podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy konstrukcyjne, zabawy integracyjne
 • pobyt na placu zabaw (zabawy dowolne, zabawy ruchowe o charakterze usprawniającym z wykorzystaniem urządzeń zabawowych lub przyborów gimnastycznych)

III. ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE 13:00 – 17:00

 • czynności porządkowo-higieniczne, podwieczorek
 • zabawy dowolne w kącikach zabaw lub zainteresowań podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy ruchowe, zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy integracyjne
 • zintegrowana działalność edukacyjna realizowana w oparciu o podstawę programową, innowacje pedagogiczne lub programy własne,
 • zajęcia dodatkowe
 • pobyt na powietrzu (zabawy dowolne, zabawy ruchowe z wykorzystaniem urządzeń zabawowych lub przyborów gimnastycznych)
 • praca indywidualna o charakterze rozwijająco-wspierającym.