WESOŁE ZABAWY SENSORYCZNE W PRZEDSZKOLU

Wiek przedszkolny to niepowtarzalny okres w rozwoju człowieka. Jest to czas, w którym kształtują się jego nawyki. Współczesny świat jest dla dzieci często trudny i nieprzyjazny. Rolą nauczyciela w przedszkolu jest więc rozwijanie, wspomaganie rozwoju wśród wychowanków.

Życie stawia wiele wyzwań i już w przedszkolu dzieci muszą się z nimi uporać. Wiele z nich to zadania wymagające podczas realizacji sprawności manualnej rąk. Dajmy dzieciom dużo więcej możliwości w rozwijaniu sprawności manualnych, po to aby mogły to wykorzystać w szkole jak i w życiu dorosłym.

Organizując zajęcia praktyczne z elementami SI dzieci czują się silne i mocne w tym co robią. Zajęcia takie rozwijają sprawność fizyczną, małą i dużą motorykę, wyobraźnię przestrzenną, koordynację wzrokowo – ruchową, spostrzegawczość, myślenie twórcze, cierpliwość, dokładność jak i mowę.

Dzieci uczą się prawidłowego różnicowania bodźców, planowania ruchów ciała, zaczynają akceptować wrażenia, których wcześniej unikały, bardziej rozumieją to, co się dzieje dookoła i lepiej sobie z tym radzą. Zajęcia dają wiele pożądanych efektów.

Dzieci lubią podejmować różne aktywności nawet w czasie zabaw dowolnych – tworzą, zamieniają, przekładają, przelewają, majsterkują, doświadczają, eksperymentują, itp.