English is fun!

Język angielski w naszym przedszkolu odbywa się 2 razy w tygodniu w grupach 3,4, 5 i 6 latków. Na zajęciach wykorzystywany jest kurs podręcznikowy z serii New English Adventure i My First English Adventure, na którym uczniowie poznają język angielski wraz z postaciami z najpopularniejszych bajek Disneya. Ponadto podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody dostosowane do pracy  w grupach przedszkolnych m.in takie jak:

 metoda TPR ( Reagowanie Całym Ciałem)– polegająca na uczeniu nowych słów i zwrotów poprzez ruch i zachęcanie dziecka zgodnie z usłyszanymi poleceniami. 

metoda naturalna (używanie języka w taki sam sposób jak języka ojczystego, wydawanie poleceń w tym języku, nauczyciel wielokrotnie powtarza zwroty, używa prostego języka, ale nie wymusza odpowiedzi, dzieci w ten sposób osłuchują się naturalnie z językiem obcym)

-bajkoterapia- aktywizująca metoda nauczania polegająca na nauczania języka poprzez opowiadanie bajek, rozwijająca umiejętność słuchania ze zrozumieniem, ale również umiejętności społeczno- emocjonalne w rozwoju dziecka   

 metoda dramy- metoda wspierająca wyobraźnię i kreatywność dziecka polegająca na wchodzeniu przez ucznia w różne role społeczne 
Na zajęciach dzieci pracują w grupach, parach lub indywidualnie, z materiałami wspierającymi takimi jak karty obrazkowe, plakaty, podręczniki. Wykorzystywane są również interaktywne metody pracy na tablicy. Nauka polega na słuchaniu historyjek, śpiewaniu piosenek,  wykonywaniu ćwiczeń ruchowych.  
English is fun!