Koncepcja pracy przedszkola

Nasza misją jest przygotowanie naszych wychowanków do:

 • zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom szkoły podstawowej,
 • świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie; o wyborze zabawek, zabaw, sposobów spędzania czasu wolnego,
 • dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie,
 • umiejętnego korzystania ze źródeł informacji,
 • wykorzystania w praktyce swoich zdolności i zainteresowań,
 • poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania,
 • uświadomienia, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie, a rozpoczyna się już w przedszkolu.

Cele Placówki

 1. Cele ogólne – perspektywiczno-strategiczne:
  a) promować pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym i kraju oraz poza granicami,
  b) rozwijać samodzielność wychowanków,
  c) podnosić jakość oferty edukacyjnej przedszkola
 2. Cele etapowe i operacyjne:
  a) doskonalić efektywne metody pracy stymulującej z dzieckiem, ale także pracy kompensacyjnej z wychowankiem mającym trudności,
  b) dobrze i na miarę indywidualnych możliwości uczniów przygotować dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  c) włączać jak największą liczbę rodziców w życie przedszkola.