Dlaczego dzieciom warto czytać?

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem; miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru; w martwotę domu wprowadza życie, a życiu nadaje sens”

                                                                                                          K.Makuszyński

    Książka uczy, bawi, wychowuje lecz nie tylko. Zalety obcowania z książką są niepoliczalne : książka rozwija wyobraźnię, , kształtuje świadomość i wrażliwość na drugiego człowieka, wzbogaca słownictwo, bawi do łez a czasem wzrusza, pozwala zajrzeć w głąb siebie, zrozumieć siebie i świat, towarzyszy w radości i smutku. Każdy kto ją czyta lub jej słucha pokonuje samotność. Ani telewizja, smartfon, komputer czy innego rodzaju zabawki elektroniczne nie powinny nawet konkurować z książką. Wspólne czytanie z dzieckiem, oglądanie i komentowanie, kojarzone przez dziecko z najlepszym czasem – takim, w którym rodzic jest na wyłączność – staje się doskonałym wsparciem na drodze dziecka do jego mądrego i dobrego życia. Takim prostym, świadomym działaniem, pełnym rodzicielskiej miłości, możemy uczyć dobrych relacji, wspierać rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka, wprowadzać w świat dobra, prawdy i piękna. Budujemy najsilniejsze więzi, najdoskonalszą i najtrwalszą ze wspólnot.

    Książka zabiera nas w niezwykłą podróż poza nas samych. Pozwala spojrzeć na świat z odległości, nabrać dystansu do swoich własnych doświadczeń i przeżyć. Dziecko poznaje w książkach różnych bohaterów – dziewczynki, królewny, chłopców, królów, zwierzęta, ożywione zabawki… Potrafi się z nimi utożsamić, dostrzec, jak pokonują przeszkody, jak radzą sobie z kłopotami i przeciwnościami, jak zyskują przyjaciół, jakie są konsekwencje wyborów, których dokonują. Na krótki czas słuchania opowieści staje się kimś innym. Dzięki temu wzbogaca swoje wnętrze, widzi świat nie tylko ze swojej perspektywy ale z różnych stron. Odkrywa, iż świat innych może różnić się od jego świata, że różne mogą być przeżycia i różny sposób  doświadczania. Spotkanie z książką prowadzi go do lepszego poznania siebie, które stanowi nieodzowny czynnik rozwoju osobowego i społecznego.

    Potencjał tkwiący w literaturze może stać się skutecznym środkiem edukacyjnym i terapeutycznym dla czytelników w każdym wieku. Nieopisaną rolę pełnią tzw. bajki terapeutyczne, utwory tak skonstruowane i napisane by zawierały przesłanie i wzór do naśladowania. Wspomagają prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka, uczą go rozpoznawania i nazywania emocji, radzenia sobie z różnymi uczuciami : złością, smutkiem, lękiem, zazdrością. Młodzi czytelnicy mogą utożsamiać się z bohaterem jednocześnie otrzymując wskazówki, co można zrobić, by poradzić sobie z trudną sytuacją. Opowieści stymulują procesy rozumienia przyczynowo – skutkowego, porównywania, analizowania, wnioskowania, tworzenia podstawowych pojęć, sprzyjają ćwiczeniom pamięci i skomplikowanym operacjom myślowym. Czytane dziecku teksty możemy stosować profilaktycznie lub jako „kurację”, gdy pojawił się już konkretny problem.

    Różnie sobie wyobrażamy książkowe światy. W filmie, bajce animacyjnej czy grze komputerowej wszystko jest gotowe od początku do końca. Opowieść wymaga od nas ożywienia wyobraźni. Mózg pracuje na pełnych obrotach, tworzy nowe połączenia między miliardami komórek nerwowych. W czasie słuchania opowieści powstają w mózgu kilometry autostrad, którymi będą podróżowały obrazy, zdarzenia, informacje, wspomnienia, skojarzenia, liczby, słowa, zapachy, smaki, widoki. Z dnia na dzień dziecko coraz więcej wie, bo każda książka zostawia w nim okruszek wiedzy o świecie, człowieku, prawidłowościach ludzkiego losu. Poznaje nowe słowa, coraz więcej potrafi nazwać i zrozumieć. Łatwiej zapamiętuje, umie porównać zdarzenia, sytuacje, przygody, umie ocenić książkę i jej bohaterów.

    Jednak ważniejsze od pamięci, bogatego słownictwa, rozwiniętej wyobraźni są te wartości książki, których wpływ na dziecko być może nie będzie widoczny od razu, a będziemy mogli dostrzec go nawet po wielu latach. Książka powoli niczym kropla drążąca skałę ukształtuje wrażliwość moralną naszego dziecka, jego poczucie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, za dokonywane w życiu wybory, za słowa, za gesty. Zachęci go do bycia człowiekiem otwartym na innych, dobrym i uczciwym, by żyć mądrze, godnie i pięknie, by nieustannie kształtować samego siebie i każdego dnia brać odpowiedzialność za świat, w którym żyjemy.

    W czasach tak zaawansowanych technologicznie, pełnych szybkich zmian, szalonych i bezlitosnych, kiedy musimy pilnować , aby nie zatracić się zbytnio w gonitwie i pędzie, w otchłani konsumpcyjnego potwora to właśnie książka może pomóc nam złapać równowagę, stać się swoistym Yin – Yang naszego życia codziennego, może pomóc się wyciszyć i osiągnąć harmonię. Pozwoli  nam zwolnić. Zwolnić, aby nie zwariować.