Zajęcia taneczne Zumba z elementami akrobatyki

Zajęcia taneczne Zumba z elementami akrobatyki

Taniec rozwija prawidłową postawę ciała, sprawność motoryczną, koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciała, orientację czasowo-przestrzenną, szybkość reakcji. Angażując zmysły: słuch, wzrok, dotyk, ruch stymuluje integrację sensoryczną. Ułatwia procesy adaptacyjne, kształtuje poczucie własnej wartości, pewność siebie, samodzielność i komunikatywność.

Zajęcia taneczne wpływają na wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, opierając się na naturalnej potrzebie ruchu.

Cele Ogólne:

  • rozwój sprawności ruchowej,
  • doskonalenie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej przy muzyce,
  • rozwój orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
  • kształtowanie estetyki i harmonii ruchu, uwrażliwianie na piękno i wdzięk,
  • wyrabianie poczucia rytmu, wrażliwości słuchowej,
  • rozwijanie indywidualnych zdolności tanecznych,
  • poznanie podstawowych kroków, figur i układów tanecznych
  • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
  • wdrażanie do przestrzegania określonych zasad