• 1 Maja 17, 42-575 Strzyżowice
 • sekretariat@przedszkolestrzyzowice.pl
 • 32 360 43 71

Zajęcia taneczne Zumba z elementami akrobatyki

Zajęcia taneczne Zumba z elementami akrobatyki

Taniec rozwija prawidłową postawę ciała, sprawność motoryczną, koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciała, orientację czasowo-przestrzenną, szybkość reakcji. Angażując zmysły: słuch, wzrok, dotyk, ruch stymuluje integrację sensoryczną. Ułatwia procesy adaptacyjne, kształtuje poczucie własnej wartości, pewność siebie, samodzielność i komunikatywność.

Zajęcia taneczne wpływają na wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, opierając się na naturalnej potrzebie ruchu.

Cele Ogólne:

 • rozwój sprawności ruchowej,
 • doskonalenie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej przy muzyce,
 • rozwój orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
 • kształtowanie estetyki i harmonii ruchu, uwrażliwianie na piękno i wdzięk,
 • wyrabianie poczucia rytmu, wrażliwości słuchowej,
 • rozwijanie indywidualnych zdolności tanecznych,
 • poznanie podstawowych kroków, figur i układów tanecznych
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wdrażanie do przestrzegania określonych zasad