Rekrutacja do przedszkola

Informujemy, że zakończył się pierwszy etap rekrutacji do naszego przedszkola. W budynku są dostępne listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Kolejnym etapem jest złożenie przez rodzica oświadczenia woli – tylko do jednej, zadeklarowanej placówki. Oświadczenie to należy złożyć w formie pisemnej w dniach 07- 13 marca. Ostateczna lista przyjętych kandydatów będzie dostępna od 15 marca.