IV edycja Wojewódzkiej Akcji informacyjno- edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”

Od 15.10. 2022 do 20. 12.2022 na terenie województwa śląskiego będzie realizowana IV edycja Wojewódzkiej Akcji informacyjno- edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”.

Nasza placówka rowniez dołączyła do akcji „Wirusoochrona”, której głównym celem jest promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia wirusów.

Każdego roku, w okresie jesienno-zimowym rejestruje się wzrost zachorowań na choroby przenoszone drogą kropelkową – choroby wirusowe i bakteryjne. W ostatnim czasie, kiedy społeczeństwo zmaga się z epidemią koronawirusa szczególną uwagę należy zwrócić na rolę higieny w profilaktyce chorób zakaźnych oraz na podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych czynności higienicznych związanych z zabezpieczeniem przed zarażeniem, postępowaniem w przypadku zachorowania, jak również zmniejszeniem ryzyka powikłań. Działania edukacyjne należy rozpocząć wśród dzieci w celu:

 • wzbogacenia ich wiedzy z dziedziny zdrowia i higieny;
 • wykształcenia u nich postawy prozdrowotnej;
 • nabycia określonych umiejętności, zwłaszcza higieny mycia rąk;
 • oraz przyswojenia prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Podsumowując, kontynuacja realizowanej w 2021 roku na terenie woj. śląskiego Wojewódzkiej Akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona” powstała ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i wirusa grypy).

Przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych wśród dzieci pozwoli na ograniczenie zachorowań i przenoszenia wirusów na członków rodzin.

Działania zostaną przeprowadzone przez nauczycieli przedszkolnych będą poruszały następujące zagadnienia:

 • Podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa;
 • Podstawowe zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna;
 • Inne zasady higieniczne (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych)
 • Promocja szczepień ochronnych.

Działania zostaną przeprowadzone przez nauczycieli przedszkolnych będą poruszały następujące zagadnienia:

 • Prawidłowa higiena rąk, nauka prawidłowego mycia rąk;
 • Podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas wzrostu zakażeń koronawirusem;
 • Podstawowe zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna;
 • Inne zasady higieniczne (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych);
 • Promocja szczepień ochronnych.
 1. Grupa docelowa:
 • Dzieci przedszkolne;
 • Dyrektorzy przedszkoli, kadra pedagogiczna;
 • rodzice/opiekunowie.
 1. Cel interwencji:
 • Promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci (prawidłowe mycie rąk) w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki zakażeń wirusa SARS-CoV-2 i grypy, w tym: budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk, nauczenie dzieci prawidłowego mycia rąk;
 • Zachęcenie i zwrócenie uwagi na rolę szczepień ochronnych jako najskuteczniejszej formy zapobiegania rozprzestrzenianiu się wielu chorób zakaźnych;
 • Zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.
 1. Ramy czasowe: październik-grudzień 2022 r.