Adaptacja dziecka w przedszkolu.

Adaptacja to przystosowanie się jednostki lub grupy do funkcjonowania
w zmienionym środowisku społecznym. Spośród wielu procesów adaptacyjnych, przez jakie przechodzi człowiek, proces przystosowania się dziecka do przedszkola jest dla niego niezwykle istotny.

Bardzo ważne jest, by pierwsze doświadczenia dziecka z przedszkolem przebiegały

w atmosferze bezpieczeństwa, spokoju i łagodności. Często zdarza się, że osoby dorosłe bardziej przeżywają pójście dziecka do przedszkola niż ono same. Nasuwa się więc pytanie,

jak pomóc maluchom oraz ich rodzicom przezwyciężyć te trudności. Zadaniem nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola jest budowanie zaufania nie tylko dzieci, lecz także rodziców, poprzez słuchanie ich uwag i zdobywanie informacji na temat dziecka. Pierwsze spotkania umożliwią poznanie potrzeb psychicznych, żywieniowych oraz sposobu funkcjonowania maluchów (umiejętności samoobsługowe, zaspokajanie potrzeb fizjologicznych).

Pierwsze dni w przedszkolu, czasami tygodnie, to sytuacja wzbudzająca silne emocje w całej rodzinie. Dziecko czuje się wyrwane z dotychczasowego układu, który gwarantuje mu poczucie stabilności, bezpieczeństwa i rozumienie tego, co się dzieje wokół niego. Z dnia na dzień zostaje wprowadzone w nieznany świat: nowe otoczenie, przestrzeń, zwyczaje.
W konsekwencji maluch nie jest w stanie kontrolować sytuacji i odczuwa ją,jako zagrożenie, często reaguje płaczem, wycofaniem, miewa trudności w funkcjonowaniu, które mogą prowadzi

do lęku, a czasami nawet do urazu psychicznego.

Zatem, zadaniem całego personelu przedszkola jest przeprowadzenie małego człowieka przez próg między domem a przedszkolem w sposób jak najłagodniejszy, przyjazny dla jego psychiki i z szacunkiem dla jego potrzeb.

Większość dzieci przystosowuje się dość szybko do nowej rzeczywistości, u innych okres adaptacji trwa bardzo długo, ale są także takie dzieci, które nigdy nie adoptują się do warunków przedszkolnych. Najczęściej takie problemy mają dzieci, które miały przykre doświadczenia w relacjach z dorosłymi, są nieśmiałe, lękliwe, miały mały kontakt
z rówieśnikami lub też ich rodzice są nadopiekuńczy.

Sytuację stresową przeżywają także rodzice dzieci. Mają bowiem oddać swoje dziecko, swój największy skarb, pod opiekę instytucji i osób obcych. Nie znają założeń i wymagań przedszkola, warunków, w jakich będzie przebywać dziecko, osób które będą się nim zajmować. Rodzi to wiele niepokojów i wątpliwości, które podświadomie często przenoszą na dziecko. Brak podstawowej wiedzy na temat specyfiki pracy przedszkola uniemożliwia rodzicom odpowiednie przygotowanie dziecka w zakresie samodzielności oraz kształtowanie pozytywnego stosunku emocjonalnego do przedszkola.

Żeby proces adaptacji przebiegał sprawnie i trwał jak najkrócej, musi istnieć ścisła współpraca między rodzicami, a pracownikami przedszkola. Współpraca ta powinna być przemyślana, zorganizowana, oparta na ustalonych zasadach i mająca na celu osiągnięcie określonych efektów.