Plan Daltoński w naszym przedszkolu

Do naszej codziennej pracy z dziećmi wprowadzamy Plan Daltoński. Jesteśmy z tego bardzo dumni, bo ponieważ jest to kolejne działanie, dzięki któremu możemy dać dzieciom jeszcze większe możliwości do swobodnego rozwoju.

Plan daltoński to nie tylko dostosowanie nauki do rzeczywistych możliwości dziecka. Swoją popularność program zyskał również dzięki metodom pobudzania inicjatywy, stymulowania do odkrywania świata oraz samodzielnego myślenia. W duchu planu daltońskiego od najmłodszych lat wyrabia się w dzieciach poczucie odpowiedzialności i chęć do samodzielnego poszukiwania różnych rozwiązań, po to, by wybrać te najlepsze. Uczy się również współpracy, i jako ekspert, który pomaga, jak również jako osoba szukjąca pomocy.

Nie trzeba chyba przekonywać, że wiedza, która jest wynikiem własnych poszukiwań, zostaje zapamiętana na dłużej niż na przekazana przez nauczyciela. Metody podające hamują inicjatywę dziecka, które zamiast doświadczać staje się biernym obserwatorem. Program daltoński pozwala, by dziecko stało w centrum procesu nauczania, dzięki czemu staje się bardziej zaangażowane, odpowiedzialne i samodzielne.

Koncepcja edukacji daltońskiej oparta jest na trzech założeniach:

  • nauka samodzielności,
  • nauka odpowiedzialności,
  • nauka współpracy.

Samodzielność w planie daltońskim oznacza, że dzieci same poszukują sposobów rozwiązywania problemów i same wykonują zadania. Samodzielna praca bardzo dobrze działa na motywację. Dzieci z chęcią podejmują działania wymagające ich aktywności.

Odpowiedzialność kształtujemy dając dzieciom przestrzeń do rozwoju, oczywiście z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji każdego z wychowanków. Powierzamy zatem dzieciom odpowiedzialność za wyniki podejmowanych działań oraz za sposób, w jaki ten końcowy wynik powstaje. W procesie tym ważnym elementem jest kontrola.

Współpraca w koncepcji edukacji daltońskiej ma na celu rozwijanie umiejętności współpracy z każdym, a nie tylko z najbliższymi kolegami. Dzieci otrzymują propozycje zadań do wykonania w parach, wspólnie dokonują wyboru, co oznacza, że musi między nimi dojść do komunikacji, która stanowi podstawę współpracy.

W Planie Daltońskim kluczową rolę odgrywa wizualizacja, dlatego też w naszym przedszkolu spotkacie się Państwo, jaki i Wasze pociechy z wieloma obrazkowymi instrukcjami pomagającymi przedszkolakom w codziennych czynnościach i nauce.