Sadzenie Harcerskiego Lasu upamiętniającego 110 rocznicę powstania Związku Harcerstwa Polskiego w Zagłębiu Dąbrowskim

Jeden z naszych przedszkolaków w minioną sobotę uczestniczył w akcji Hufca Ziemi Będzińskiej im. Kazimierza Wielkiego- sadzenie Harcerskiego Lasu upamiętniającego 110 rocznicę powstania Związku Harcerstwa Polskiego w Zagłębiu Dąbrowskim.

Najmłodszym „zuchem” była Justynka Segiet, która przy pomocy instruktorów ZHP zasadziła 97 młodych sosenek. Tym samym Justynka czynnie uczciła obchody Święta Ziemi i zalesiła teren naszej gminy.