Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.005.2021 Wójta Gminy Psary z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

 Dyrektor ZSP Nr 1 ogłasza rekrutację uzupełniającą dzieci w wieku 3-6 lat na wolne miejsca w Przedszkolu Publicznym w Strzyżowicach na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski z kompletem dokumentów można składać w sekretariacie szkoły w Strzyżowicach lub przesłać mailowo na adres [email protected] w terminie 20.04.2021 roku –30.04.2021 roku.

Wniosek można pobrać w zakładce ZAPISY na stronie internetowej https://przedszkolestrzyzowice.pl/zapisy/