Dentobus dla przedszkolaków i uczniów z gminy Psary

(źródło strona internetowa GMINY PSARY)

Już w lutym i w marcu do wszystkich szkół i przedszkoli w gminie Psary zawita dentobus, czyli mobilny gabinet stomatologiczny. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z jego usług, ponieważ dzięki niemu każdy przedszkolak i każdy uczeń będzie miał zapewnioną opiekę stomatologiczną.

Wizyta w dentobusie jest bezpłatna, bezpieczna i atrakcyjnie przeprowadzana dla dzieci. Proszę jednak pamiętać, że rodzice lub opiekunowie prawni muszą wyrazić na nią zgodę, a także podpisać stosowne oświadczenie dotyczące COVID-19. W przypadku braku podpisanych formularzy wizyta nie będzie możliwa.

Każde dziecko przed wejściem do dentobusu będzie miało mierzoną temperaturę oraz zostanie poproszone o zdezynfekowanie rąk. Wizyta odbędzie się wraz z opiekunem ze szkoły przy otwartych drzwiach lub oknie w celu wietrzenia pomieszczenia. Dzieci zostaną przyjęte przez wykwalifikowany personel, czyli lekarza i higienistkę stomatologiczną, którzy będą ubrani w odpowiednią odzież ochronną. Po każdym pacjencie każdorazowo będzie przeprowadzona dezynfekcja. Zostaną zachowane wszelkie środki niezbędne do tego, aby wizyta była bezpieczna tak dla dzieci, jak i dla personelu.

Wszyscy rodzice lub opiekunowie prawni, którzy wyrażą zgodę na wizytę dziecka w dentobusie, w ciągu 14 dni od dnia badania, otrzymają zamkniętą kopertę z wynikami badań.

Program mobilnego gabinetu stomatologicznego został uruchomiony w ramach prac nad polityką prozdrowotną kraju i przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia. Dentobus obsługuje firma NZOZ Centrum Stomatologii PERFECT Urszula Szulińska, Robert Fidyk Spółka Jawna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Kasprzaka 4 w ramach podpisanej umowy z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Urzędem Wojewódzkim w Katowicach. Program jest częścią polityki prozdrowotnej kraju, refundowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z czym jest on całkowicie bezpłatny.

Szczególne warunki organizacyjne, w tym harmonogram wizyt dzieci i młodzieży w dentobusie zostaną ustalone pomiędzy Podmiotem leczniczym a dyrektorem szkoły.

Opieka stomatologiczna jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Porozumienie zostało zawarte do dn. 31. sierpnia 2022r.

Poniżej przedstawiam wymagane dokumenty, które należy złożyć w przedszkolu lub przesłać na adres [email protected] do dnia 5.02.2021.