„Dzieci uczą rodziców”

Klasy I-III i przedszkolaki przystępują do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”.
Celem akcji jest zwiększenie świadomości o otaczającym nas świecie, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy poruszane podczas zajęć. Comiesięczne zajęcia podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii będą wspierały proces edukacyjny najmłodszych. W ramach inicjatywy „Dzieci uczą rodziców” będziemy co miesiąc otrzymywać materiały dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć. Każda „lekcja” będzie składać się z dwóch części: w pierwszej nauczyciele będą
wprowadzać dzieci w tematykę zajęć, a w drugiej najmłodsi otrzymają zadania do wykonania. W trakcie trwania akcji przewidziano konkursy z nagrodami dla dzieci. Pierwsze zajęcia już w grudniu, a ich temat to „Magiczny czas”.