Aktualizacja procedur bezpieczeństwa w czasie pandemii

Procedury zostały zaktualizowane na podstawie Wytycznych epidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 19 listopada 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Poniżej przestawiamy procedury, które zostały zaktualizowane

Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Bardzo prosimy zaplanujcie przyjście z dzieckiem do przedszkola! Z powodu zaistniałej sytuacji pandemicznej odbiór dziecka przez pracownika może się wydłużyć.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemicznej  w Polsce oraz informacji przesyłanych przez wicedyrektora lub wychowawców.