Wejście do budynku przedszkola. Ograniczenie przebywania osób trzecich w placówce.

Szanowni Państwo.

W trosce o nasze wspólne zdrowie prosimy o ograniczenie do minimum osobistego załatwiania spraw. Do dyspozycji pozostaje telefon 32 360 43 71 oraz e-mail [email protected] .

W przypadku konieczności wejścia na teren budynku prosimy o użycie dzwonka, gdyż budynek będzie zamknięty.

Podczas wejścia na teren budynku należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (obligatoryjnie osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku,zachowanie dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i  dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.). Dodatkowo można założyć rękawiczki jednorazowe.