Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19- aktualizacja

Proszę o dokładne zapoznanie się z zamieszczonymi dokumentami.

Zarządzenie Dyrektora w sprawie wprowadzenia wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 w Strzyżowicach:

Procedury zostały opracowane na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Bardzo prosimy zaplanujcie przyjście z dzieckiem do przedszkola! Z powodu zaistniałej sytuacji pandemicznej odbiór dziecka przez pracownika może się wydłużyć.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemicznej  w Polsce oraz informacji przesyłanych przez wicedyrektora lub wychowawców. 

Wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego:https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3–iv-aktualizacja