„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3

Z radością informujemy, że Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka wchodzące w skład ZSP Nr 1 w Strzyżowicach otrzymało dofinansowanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” .

Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa przypisanych do Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”Kierunek interwencji 3.1.Wysokość finansowego wkładu własnego w zł.Całkowity koszt realizacji zadania w zł.
3000 zł750 zł3750 zł

Wsparcie finansowe obejmuje:

1.  Zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3–6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,

2. Realizację działań promujących czytelnictwo:

 – zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,