Rodzinne czytanie książek

Nasz mały Miś Uszatek- nasza przedszkolna maskotka odwiedza dzieci w ich domach i uczestniczy w codziennym rodzinnym czytaniu książek,.

Czytanie książek może być bardzo pasjonujące oraz może zmieniać nasze życie na lepsze. Poprzez czytanie dziecku wzbogacamy jego słownictwo i sprawność językową oraz rozwijamy fantazję.

Książki pobudzają do myślenia, poszerzają wiedzę oraz bawią, motywują, relaksują.

Wspólne czytanie książek wzmacja relacje rodzinne oraz buduje silne więzy między pokoleniami. Książka może być przyjacielem, który pomoże przezwyciężyć różne trudności z którymi spotyka się dziecko w życiu codziennym.