„Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”2022/2023

Nasze przedszkole bierze udział w nowej edycji projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” poprzez co realizuje kierunki polityki MEiN

CEL PROJEKTU: Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa

Cele szczegółowe:

 1. zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
 2. tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
 3. wprowadzenie dziecka w świat literatury,
 4. budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
 5. przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 6. kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
 7. rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
 8. rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
 9. włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
 10. promocja przedszkola,
 11. rozwijanie współpracy między nauczycielami.

REALIZACJA PROJEKTU: Projekt podzielony jest na moduły i realizowany może być całościowo lub w zakresie wybranym przez Uczestnika t.j.:

 1. Czytamy razem z Małym Misiem

Nasz Mały Miś ma na imię Miś Uszatek

Opis:
Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę – misia (koniecznie miś/niedźwiadek), który w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. W przedszkolu pluszak „zamieszka” w kąciku czytelniczym. Zostanie nadane mu imię i będzie obecny na zajęciach przeprowadzanych w ramach projektu w roli przewodnika po świecie literatury. Dzieci, po zapoznaniu się z daną lekturą, będą wypełniały kartę z dzienniczka Małego Misia (dołączona do materiałów)

2. Emocje w życiu codziennym

3. Pamiętnik naszej grupy

Wszystkie moduły opierają się na postaci Małego Misia – pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa.

Nasza mała relacja fotograficzna z realizacji projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”