Środki transportu

Naszym specjalnym tematem w zeszłym tygodniu były środki transportu. Dzieci losowały obrazki środków transportu a następnie klasyfikowały je według trzech kategorii – lądowe środki transportu, powietrzne środki transportu i wodne środki transportu, układając na odpowiedniej planszy ( niebieskiej- woda, brązowej – ziemia, białej- powietrze).

Dzieci nazywały pojazdy, podzieliły ich nazwy na sylaby oraz wypowiadały się na temat jakie inne środki transportu mogłyby dodatkowo znaleźć się nanaszych planszach, a także jakie są ich ulubione środki transportu, jakimi chciałyby podróżować w przyszłości,

Rozmawialiśmy również o zachowaniu bezpieczeństwa podczas podróży.