Muzyka jest w nas

Muzyka jest bardzo ważną częścią życia przedszkolaka, dziecko słucha jej w drodze do przedszkola, w czasie wolnym jak również podczas zajęć i w drodze powrotnej do domu.

Muzyka wyzwala z dzieci pozytywną energię, która może być czynnikiem silnie motywującym do nauki nowych czynności. Język użyty w piosenkach jest żywy i autentyczny, pobudza dziecko do nauki tekstu i zabawy.

Piosenki silnie oddziałują na emocje przedszkolaków, co sprawia, iż poprawia się ich koncentracja jak również lepiej zapamiętują różne informacje. A gdy do śpiewu dodamy jeszcze instrumenty to zabawa murowana.