FIGUROWA RODZINA

Najwięcej jesteśmy w stanie zapamiętać działając, więc to ważne, by to, co oferujemy dziecku budziło jego uśmiech i zainteresowanie.

Podczas zabaw figurami dzieci rozpoznawały ich kształty, szukały figur wśród przedmiotów znajdujących się w sali oraz w otaczającej nas przyrodzie. Cudowne odkrycia pobudziły wyobraźnię dzieci. Przedszkolaki mały możliwość rozwijania zainteresowań matematyczno-przyrodniczych.