FRYZJER

Zabawa przyczynia się do bezpośredniego kontaktu dziecka z otoczeniem oraz stwarza warunki do kształtowania postaw społecznych. Rozwija sprawność fizyczną, emocjonalną oraz poznawczą. W wyniku aktywności dzieci tworzą swoją przestrzeń. Planują kolejność działań i współpracują ze sobą. Uczą się rozwiązywania problemów. Przygotowują się do zadań życiowych i rozwija wyobraźnię.