ZIMA, ZIMA ZA OKNAMI.

W minionym tygodniu omawialiśmy wartość, jaką jest DOBRO. Rozmawialiśmy o niej między innymi w kontekście nadchodzącej zimy, pomocy zwierzętom w tym trudnym czasie.

Czy podczas tych zajęć dzieci dowiedziały się, jak być dobrym? Tak, dzieci zdefiniowały sytuacje, kiedy można o kimś powiedzieć, że ktoś jest dobry (podaje komuś nożyczki czy klej, podnosi śmieci z podłogi i wrzuca je do kosza na śmieci, nie przeszkadza innym dzieciom podczas śpiewania, dzieli się zabawkami itd.).

Obserwowaliśmy ptaki z przedszkolnego ogrodu dla których przygotowaliśmy smakołyki w formie kolb do zawieszenia na drzewie. Omawialiśmy ich wygląd oraz ćwiczyliśmy spostrzegawczość, szukając ptasich śladów na śniegu. Uczyliśmy się skakać obunóż jak ptaszki.