„SPRAWNE RACZKI MAM, WSZYSTKO ZROBIĘ SAM” – INNOWACJA PEDAGOGICZNA.

Wiek przedszkolny to niepowtarzalny okres w rozwoju człowieka. Jest to czas, w którym kształtują się jego nawyki. Współczesny świat jest dla dzieci często trudny i nieprzyjazny. Rolą nauczyciela w przedszkolu jest więc rozwijanie, wspomaganie rozwoju wśród wychowanków.

Życie stawia wiele wyzwań i już w przedszkolu dzieci muszą się z nimi uporać. Wiele z nich to zadania wymagające podczas realizacji sprawności manualnej rąk. Dajmy dzieciom dużo więcej możliwości w rozwijaniu sprawności manualnych, po to aby mogły to wykorzystać w szkole jak i w życiu dorosłym. Organizując zajęcia praktyczne poczują się silne i mocne w tym co robią. Zajęcia takie rozwijają sprawność fizyczną, małą i dużą motorykę, wyobraźnię przestrzenną, koordynację wzrokowo – ruchową, spostrzegawczość, myślenie twórcze, cierpliwość, dokładność i dyscyplinę.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego kładzie duży nacisk na rozwijanie kluczowych kompetencji, które znajdują odzwierciedlenie w poszczególnych obszarach podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz działalności edukacyjnej przedszkola. Okres dzieciństwa cechuje ciekawość świata i szybkie tempo rozwoju. Jest to więc najlepszy okres na działania edukacyjne, w tym oddziaływania wychowawcze, które dostosowane do możliwości dziecka wspomagają i stymulują jego wszechstronny rozwój. W wyniku tego już od najmłodszych lat powinniśmy rozwijać kluczowe umiejętności takie jak logiczne myślenie, kreatywność, inteligencja emocjonalna, współpraca w zespole i rozwój fizyczny. Umożliwi to dziecku osiągnięcie sukcesu edukacyjnego, a w przyszłości również sukcesu życiowego i zawodowego.

Ruch jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka. Jest nieodzownym elementem poprawiania zdrowia, rozwijania sprawności, postaw i umiejętności, a także kształtowania nawyków w przyszłości.

Głównym celem zajęć ruchowych jest usprawnianie i wspomaganie rozwoju dziecka w osiągnięciu optymalnego poziomu w zakresie doskonalenia sprawności manualnej i grafomotorycznej poprzez usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych.