Move your body!

Trochę ruchu nikomu nie zaszkodzi. Na lekcjach języka angielskiego często stosujemy metodę TPR (Total Physical Response)- Reagowania Całym Ciałem. Polega ona na uczeniu nowych słów i zwrotów poprzez ruch i zachęcanie dziecka zgodnie z usłyszanymi poleceniami. Mamy już swoje ulubione utwory np. utrwalające naukę nazw części ciała, jeden z nich to popularna piosenka Head and shoulders, knees and toes , nasze młodsze grupy polubiły ją w wersji dostępnej w poniższym linku.