OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

„Każdy przedszkolak dobrze wie,
że kiedy 20 wrzesień zbliża się,
od najmłodszego, aż do starszaka,
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”

20 września – to ważny dzień dla wszystkich przedszkolaków.

Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.

Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci.

Dzień rozpoczęliśmy pod hasłem „Balonikowe zabawy”.

Tego dnia, dzieci zostały zaproszone do wspólnej zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej oraz zmagały się z balonami, które na końcu ozdobiły. Aby podkreślić jak ważny to jest dzień przedszkolaki otrzymały medale i słodki poczęstunek.

Radość, śmiech uczestników świadczyły o wspaniałej zabawie.