• 1 Maja 17, 42-575 Strzyżowice
  • sekretariat@przedszkolestrzyzowice.pl
  • 32 360 43 71

Opłaty

Wpłaty przelewem wykonywać należy na wskazane poniżej rachunki bankowe.

Każdego miesiąca pani intendent pozostawia w szatni zestawienie należności za przedszkole wraz ze wszystkimi danymi potrzebnymi do realizacji przelewów. 

Dodatkowo, rodzic uiszcza comiesięczną opłatę w formie gotówki u intendenta m.in. za teatrzyki, audycje muzyczne, zajęcia edukacyjne.


Opłata za Żywienie

04 8438 0001 0022 3543 2000 0060

Odbiorca: ZSP Nr 1 Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka w Strzyżowicach

Tytułem: Opłata za Żywienie, imię i nazwisko dziecka, miesiąc/rok

Przykład: Opłata za Żywienie, Anna Kowalska, 03/2020

Powyższy kod QR możesz zeskanować aplikacją mobilną Twojego banku

Termin płatności: do 10 dnia każdego miesiąca za następny „z góry”.

Koszt posiłków został skalkulowany następująco:

Typ opłatyKwota
śniadanie i obiad 4,80 zł
obiad 3,00 zł
obiad i podwieczorek 4,20 zł
śniadanie, obiad i podwieczorek 6,00 zł

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, za każdy zgłoszony dzień nieobecności opłata podlega zwrotowi. Zwrot następuje poprzez obniżenie należności za następny miesiąc.


Opłata za godziny świadczone poza podstawą programową

80 8438 0001 0022 3543 2000 0050

Odbiorca: ZSP Nr 1 Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka w Strzyżowicach

Tytułem: Opłata za godziny poza podstawą programową, (imię i nazwisko dziecka, za (miesiąc*) *płatność za miesiąc ubiegły, np. w grudniu płacimy za listopad).

Powyższy kod QR możesz zeskanować aplikacją mobilną Twojego banku

Termin płatności: do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy „z dołu”.

Rodzice i opiekunowie (za wyjątkiem dzieci 6- letnich) wnoszą opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin przysługującej wszystkim dzieciom opieki bezpłatnej.

Przykład: Dziecko w dowolnym dniu rozpoczyna o godzinie 7:10 (liczymy 1 zł) i kończy o godzinie 13:25 (liczymy 1zł). Dzienna kwota opłaty za pobyt tegoż dnia wynosi 2 zł. Naliczanie miesięczne skutkuje obciążeniem kwotowym w miesiącu następnym.


Dobrowolne wpłaty na Fundusz Rady Rodziców

Rodzice/opiekunowie mogą zadeklarować wsparcie dla przedszkola w postaci dobrowolnych wpłat na Fundusz Rady Rodziców. O wykorzystaniu Funduszu Rady Rodziców decyduje Rada Rodziców na podstawie wniosków i propozycji Rodziców, wychowawców, dyrektora i wicedyrektora.

69 1240 4908 1111 0010 9502 3299

Odbiorca: Rada Rodziców ZSP Nr 1 Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyżowicach

Tytułem: Fundusz Rady Rodziców, imię i nazwisko dziecka, rok szkolny, nazwa grupy przedszkolnej

Przykład: Fundusz Rady Rodziców, Anna Kowalska, 2019-2020, Sówki


Opłata za ubezpieczenie

Rodzice/opiekunowie mogą ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to ubezpieczenie dobrowolne.

Typ OpłatyPodmiot UbezpieczającyKwota
Opłata za ubezpieczenieErgo Hestia44,00 zł

Wpłaty należy dokonywać jednorazowo we wrześniu u p. intendent.

W tym roku szkolnym przedszkole zawarło umowę na ubezpieczenie zbiorowe w firmie Hestia.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w sekretariacie szkoły lub u p. intendent w przedszkolu.