Jak rozwijać percepcję wzrokową dziecka?

Adekwatnie rozwinięta percepcja wzrokowa jest niezbędna w procesie czytania i pisania. Jest to zdolność do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych oraz do ich interpretowania w odniesieniu do poprzednich doświadczeń. Związana jest ona z nieprawidłowym działaniem analizatora wzrokowego i może objawiać się m.in. myleniem liter o podobnym kształcie (a-o, l-t-ł, m-w-n), myleniem liter podobnych ale o różnym kierunku (b-p-g-d, m-w, n-u), gubieniem elementów graficznych liter (ogonki, kreski, kropki), błędami ortograficznymi. Deficyty percepcji wzrokowej często są symptomatyczne dla dysleksji.

Poniżej znajdziecie ćwiczenia, które pomogą dziecku rozwijać percepcję wzrokową i doskonalić już nabyte umiejętności w tym zakresie:

 • wyszukiwanie identycznych przedmiotów na obrazku,
 • łączenie kropek wg wzoru,
 • kolorowanie wg wzoru,
 • wyszukiwanie elementów na dwóch obrazkach różniących się pewnymi szczegółami,
 • układanie w całość pociętych obrazków, plakatów, widokówek,
 • układanie puzzli,
 • labirynty,
 • domino,
 • wyszukiwanie elementów, z których zbudowany jest dany przedmiot, figura geometryczna, kolorowanie tych elementów,
 • nawlekanie, przekładanie, budowanie z klocków,
 • kalkowanie, rysowanie po śladzie,
 • odtwarzanie wzorów z koralików (np. Pyssla),
 • wskazywanie przedmiotów na obrazku,
 • określanie stosunków między przedmiotami (na lewo, na prawo, w górze, ponad, obok itp.),
 • rozpoznawanie liter podobnych pod względem kształtu i różnicowanie ich,
 • odrysowywanie przez pergamin od prostych kształtów do bardziej skomplikowanych aż do kopiowania rysunków z coraz większą ilością elementów,
 • obrysowywanie konturów figur, liter – zamalowywanie, zakreskowywanie,
 • przerysowanie prostych figur i kształtów (w oparciu 
o prezentowany wzór lub z pamięci).

Pracując z dzieckiem pamiętajmy, by dostosować trudność zadań do możliwości i potrzeb dziecka – inaczej bowiem będziemy ćwiczyć z przedszkolakiem a inaczej z uczniem szkoły podstawowej, u którego zdiagnozowano dysleksję. Starajmy się w taki sposób dopasowywać ćwiczenia, by były one urozmaicone oraz by stanowiły dla dziecka wyzwanie, które jest wystarczająco interesujące, ale z którym jest w stanie sobie poradzić. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości na temat tego, jak dopasować ćwiczenia do aktualnych potrzeb dziecka pamiętajcie, że zawsze możecie skorzystać w tym zakresie z pomocy psychologa lub pedagoga, który na postawie diagnozy zaproponuje adekwatne oddziaływania.

żródło