Kształcenie na odległość

Zawieszenie zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolu nie oznacza, że dzieci przestają kontynuować proces wychowania i kształcenia. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana – przy współpracy nauczyciela i rodziców – w warunkach edukacji w domu rodzinnym.

Nauczyciele, wychowawcy kontaktują się z rodzicami/ opiekunami, aby wspólnie ustalić sposób i zakres realizowania działań edukacyjnych oraz wypracować najdogodniejszą formę wzajemnego kontaktu (m.in. kontakt telefoniczny i sms-owy, skrzynka mailowa dla każdej grupy przedszkolnej, strona internetowa przedszkola).

Nauczyciele, specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji. Można kontaktować się wicedyrektorem wysyłając wiadomość na adres: [email protected] oraz telefonicznie 32 360 43 71.

Prosimy na bieżąco o zgłaszanie pojawiających się trudności i problemów.

Czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, można wykorzystać na to, aby stało się ono bardziej samodzielne. Warto zachęcać je do utrzymania czystości w swoim kąciku (pokoju), przygotowania prostych posiłków razem z rodzicami, wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem, przygotowaniem do snu. Pobyt w domu daje możliwość częstych rozmów z dziećmi na różnorodne tematy, a tym samym wzbogacania ich słownictwa. Ważne jest także znalezienie czasu na czytanie dzieciom i z dziećmi. Aby urozmaicić zajęcia, można skorzystać z edukacyjnych programów telewizyjnych. Pobyt w domu może być także okazją do prowadzenia rozmów z dzieckiem, tłumaczenia otaczających nas zjawisk. Inne zajęcia o charakterze edukacyjnym to m.in. zabawy przy wspólnym stole: gry planszowe, czy zabawy i gry zręcznościowe.

Pamiętajmy. Podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa. Podejmowanie tych działań pozwoli na nabywanie przez dziecko doświadczeń w różnych obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Za pośrednictwem wiadomości e-mail przesyłanych na skrzynkę grupową nauczyciele udostępniają rodzicom naszych Przedszkolaków:
a. propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów;
b. konkretną propozycję opracowaną na potrzeby grupy jego dziecka, adekwatną do realizowanego programu;
c. opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci;
d. linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej), a także programów, zabaw on-line.

Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno się także umożliwić dziecku zaspokajanie potrzeb aktywności fizycznej, np. poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.

Drodzy Rodzice. Bardzo dziękujemy za podjęte działania i Państwa zaangażowanie. Prosimy równocześnie o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdajemy sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają Państwo w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia i serdecznie pozdrawiamy!